Kedves Érdeklődők!

Akadémiánk vállalja művészeink, tudósaink, íróink, újságíróink különféle meghívásainak közvetítését. Működésünk kezdete óta jó néhány sikeres programszervezés történt, reméljük, hogy ennek baráti jellegű elősegítésére a jövőben is alkalmunk nyílik. Mindez a gyors intézkedés érdekében a következő feltételek szerint történik:

 • Művészeinknek csak teljes értékű, egyéni műsoros alkalmak közvetítését vállaljuk, ebben az esetben 100-150 ezer Ft-os fellépési díjjal kell számolni, melyhez hozzájárulhat hangszeres kísérő tiszteletdíja is. Ezen felül a meghívó szíveskedjen lehető-vé tenni CD-k, DVD-k, könyvek helyszíni terjesztését. Könyvbemutatók esetében megfelelő számú vásárlással a tiszteletdíjak mérséklődnek. (Egyes fellépőknél lehet-séges az egyéni megállapodás.)
 • Jótékonysági fellépéseket csak komolyan indokolt esetben közvetítünk, ennek is feltétele, hogy a felajánlások összege meghaladja a tiszteletdíjak mértékét. Akadémi-ai támogatással megvalósuló műsorainkra ugyanez vonatkozik.
 • A meghívók megfelelő szervezéssel gondoskodjanak legalább 100-150 fős közön-ségről.
 • A témaválasztás a művésszel vagy más előadóval való megbeszélés alapján törté-nik.
 • Pajor András atya előadásait tiszteletdíj nélkül, szerény útiköltség-térítéssel és könyvterjesztéssel lehet kérni, de a fent jelzett közönség megszervezése nála is felté-tel.
 • A kért előadás közvetítéséhez megadandó adatok:
  1. A meghívó szervezet neve, címe, jellege, elérhetőségei.
  2. A szervező (kapcsolattartó) neve, illetékessége, postai, digitális és telefonos elérhetősége.
  3. Az igényelt műsor (találkozás) jellege.
  4. Tájékoztatás a várható közönségről.
  5. A lehetséges időpontok megjelölése.
  6. Kapcsolati címünk: info@kkakademia.hu

Kérjük a fenti szempontok fegyelmezett figyelembevételét, ezzel megkönnyítjük a műsorszervezést. Az egyes meghívásokra történő műsoroknak és támogatóiknak le-hetőséget biztosítunk a honlapunkon történő megjelenéshez. Célunk annak elősegí-tése, hogy kiemelkedő színvonalú előadásokat juttassunk el a legegyszerűbb embe-rekhez is, s ha ehhez támogatókat találunk, akkor az anyagi feltételeket is mi ma-gunk segítjük elő. Szeretettel várjuk igényes közösségek jelentkezését.

A KKA Operatív Bizottsága